Varitex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

Zmniejszenie ilości odpadów w woj. łódzkim poprzez utworzenie bezodpadowego i pasywnego energetycznie systemu recyklingu bioodpadów w miejscowości Piaski Bankowe przez Varitex Sp. z o.o. Sp. K.

Celem projektu jest ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych w województwie łódzkim, poprzez uruchomienie zakładu recyklingu odpadów biodegradowalnych o docelowej średniej wydajności 33 tysięcy Mg rocznie. Dzięki wdrożonej technologii z przetwarzanych odpadów: żywności, poubojowych, organicznych oraz z przemysłu rolno – żywnościowego, uzyskiwany będzie nawóz pofermentacyjny.

Dofinansowanie projektu z UE : 19 532 219, 92 PLN

Kontakt:
Varitex Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

90-550 Łódź, ul. Żeromskiego 96
tel + 48 42 25 40 000, + 48 607 373 274
https://www.varitex.pl