TECHNOLOGIA ROZKŁADU BEZTLENOWOGO ZWIĘKSZAJĄCA EFEKTYWNOŚĆ BIOGAZOWNI

Varitex  dostarcza technologię wspomagającą produkcję biogazu w  biogazowniach przetwarzających urozmaicone mieszaniny surowców, w tym odpadów generujących trudności w prowadzeniu stabilnego procesu rozkładu beztlenowego, takich jak odpady poubojowe, żywność wycofana ze sprzedaży i inne.

W celu zwiększenia wydajności produkcji biogazu oraz poprawienia parametrów technologicznych skomponowanych mieszanin bioodpadów stosuje się odpowiednie rodzaje i ilości materiałów strukturalnych BioFiber. Stąd, mieszanina bioodpadów uzupełniana jest odpowiednio dobranym materiałem strukturalnym. Zastosowanie odpowiednich proporcji materiałów strukturalnych (słomy, otrąb) w stosunku do mieszanin bioodpadów pozwala na zwiększenie uzysku biogazu oraz wpływa za zmniejszenie kosztów operacyjnych procesu, poprzez mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną czy wodę. Dodatkowo stały dodatek ma wpływ na stabilizację parametrów procesu rozkładu beztlenowego.

EFEKTY ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII VARITEX

Wpływ zastosowania rodzaju materiału strukturalnego na parametry technologiczne procesu fermentacji mieszanin bioodpadów w porównaniu do wariantów zerowego bez materiału strukturalnego.

Wariant mieszaniny bioodpadów Rodzaj materiału strukturalnego

(udział masowy % s.m.)

Zwiększenie mocy biogazowni (%) Zmniejszenie

zapotrzebowania na wodę (%)

Zmniejszenie

wymaganej objętości reaktora (%)

Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło

(%)

Zmniejszenie masy pofermentu (%)
Dodatek strukturalny BioFiber A Dodatek strukturalny BioFiber B
I 1,25 14,1 29,7 12,9 34,1 12,2
II 2,5 11,1 32,7 9,9 28,9 9,9

Technologia opracowana przez Varitex umożliwia stosowanie  wspólnej, stabilnej, mezofilowej fermentacji metanowej bioodpadów trudnych do utylizacji i podniesieniem stopnia produkcji biogazu, co znacząco zmniejsza uciążliwość związaną z ich zagospodarowaniem oraz negatywnym wpływem na środowiska naturalne. Druga cecha wynalazku pozwala na zwiększenie efektywności mezofilowej fermentacji metanowej bioodpadów, uzyskanie poprawy parametrów technologicznych fermentacji metanowej bioodpadów oraz zmniejszeniem zapotrzebowania na zasoby: wodę, ciepło, infrastrukturę techniczną (objętość reaktora)

Kontakt:
Varitex Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

90-550 Łódź, ul. Żeromskiego 96
tel + 48 42 25 40 000, + 48 607 373 274
https://www.varitex.pl

Varitex Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Stefana Żeromskiego 96, 90-550 Łódź
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Zakup usługi polegającej na opracowaniu innowacyjnej, efektywnej metody biologicznego przetwarzania biomasy i opadów w atmosferze beztlenowej.

Celem projektu jest zakup usługi badawczej w zakresie opracowania innowacyjnej, efektywnej metody biologicznego przetwarzania biomasy i odpadów w atmosferze beztlenowej.
Dofinansowanie projektu z UE: 228 455,15 PLN