02.06.2017

„Postępowanie Konkursowe”

 

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie przełomowej technologii transportu skompresowanego biogazu

oraz technologii niskoemisyjnego wytwarzania chłodu, ciepła i energii elektrycznej do wykorzystania w punktowych miejscach odbioru”,

planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój

na lata 2014-2020, zachęcam do składania ofert na realizację usług badawczych oraz zatrudnienia do zespołu projektowego.

 

Zapytanie ofertowe na badania biogaz

 

Zapytanie ofertowe na usługę badawczą

 

Zapytanie ofertowe – Inżynier ds. badań i rozwoju

Formularz ofertowy – Inżynier ds. badań i rozwoju

 

Zapytanie ofertowe – Pracownik B+R

Formularz ofertowy – Pracownik B+R

 

Zapytanie ofertowe – Kierownik B+R

Formularz ofertowy – Kierownik B+R

 

Zapytanie ofertowe – Ekspert ds. naukowych

Formularz ofertowy – Ekspert ds. naukowych

 

Zapytanie ofertowe – Ekspert ds. naukowych ds. gospodarki odpadami

Formularz ofertowy – Ekspert ds. naukowych ds. gospodarki odpadami

 

Zapytanie ofertowe – Ekspert ds. naukowych ds. oczyszczania gazów odlotowych

Formularz ofertowy – Ekspert ds. naukowych ds. oczyszczania gazów odlotowych

 

Zapytanie ofertowe – Ekspert ds. naukowych ds. oczyszczania ścieków

Formularz ofertowy – Ekspert ds. naukowych ds. oczyszczania ścieków

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowań konkursowych