Odnawialne Źródła Energii:

Przygotowanie projketu farmy wiatrowej w Skoczykłodach w woj. Łódzkim o mocy 36 MW składającej się z 12 turbin o mocy 3 MW każda. Farma produkuje ponad 100.000 MWh rocznie, co – w stosunku do instalacji elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach spalania – pozwoli uniknąć następujących emisji w skali roku:

 • 81.400.000 kg CO2
 • 76.200 kg SO2
 • 77.500 kg Nox
 • 27.700 kg CO
 • 4.600 kg pyłu całkowitego

Farmy Fotowoltaiczne – obecnie w przygotowaniu pozostają projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy przekracającej 100 MW, które wyprodukują ponad 100.000 MWh energii elektrycznej, co – w stosunku do instalacji elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach spalania – pozwoli uniknąć następujących emisji w skali roku:

 • 81.400.000 kg CO2
 • 76.200 kg SO2
 • 77.500 kg Nox
 • 27.700 kg CO
 • 4.600 kg pyłu całkowitego

Biogazownia – firma Varitex zrealizowała projekt badawczo-rozwojowy „Opracowanie innowacyjnej, efektywnej metody biologicznego przetwarzania biomasy i odpadów w atmosferze beztlenowej” polegający na opracowaniu metod pozwalających zwiększyć intensywność produkcji biogazu poprzez wzrost i poprawę metabolizmu mikroorganizmów. W przygotowaniu firma ma projekt biogazowni o mocy elektrycznej około 2 MW co przełoży się na produkcję energii elektrycznej w wysokości 16.000 MWh, co z kolei pozwoli uniknąć następujących emisji w skali roku:

 • 13.024.000 kg CO2
 • 12.192 kg SO2
 • 12.400 kg Nox
 • 4.432 kg CO
 • 736 kg pyłu całkowitego

Dowodem rzetelności naszej firmy są również przyznane nam liczne wyróżnienia i nagrody, w tym m.in.:

 • nagroda II stopnia w Konkursie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budowlanych „Budowa Roku 2004” za „Budowę Odtworzeniową Filharmonii Łódzkiej”,
 • wyróżnienie w Konkursie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budowlanych „Budowa Roku 2003” za realizację budowy Salonu Audi w Centrum Sprzedaży Samochodów w Łodzi
 • nagroda na Międzynarodowych Targach Budowlanych w Bolonii w roku 2000 i 2001 za Collegium Geographicum Uniwersytetu Łódzkiego i za elewację Centrum Szkoleniowego „Akademia Umiejętności” firmy ATLAS
 • „MEDAL EUROPEJSKI” za kompleksową obsługę inwestycji,
 • Nagroda II Stopnia w konkursie PZITB „Budowa Roku 2009” za realizację apartamentowca MARINA w Łodzi przy ul. Św.Teresy
 • Dyplom uznania za udział w finale Konkursu PZITB „Budowa Roku 2008” za modernizację i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego GEYERA w Łodzi (Kultura i Tradycja Włókienniczej Łodzi)
 • Nagroda Orły Polskiego Budownictwa 2019, za tworzenie budownictwa nowoczesnego i bezpiecznego oraz za stanowienie wzoru dobrego zarządzania na polskim rynku budowlanym przez ponad 30 lat.